Mineria de dades

minabwm La Mineria de Dades serveix per a convertir les dades en coneixement per a prendre decisions. 
  +Info

Tractament de dades

tractament El tractament de dades serveix per a convertir els números en conclusions aclaridores.
  +Info

Suport tècnico-científic

esquena

En la presa de decisions basades en dades tècniques o científiques, cal avaluar magnituds complexes que involucren moltes variables. 

 

Com funciona MINTRADA?

3passos

Contacteu per a enviar-nos les dades que desitgeu analitzar.

Twitter