Color dels aliments

Com es pot saber quin color tenen els aliments? Existeix alguna magnitud que pugui mesurar el color sense que depengui de la il·luminació? L'ull dels humans té 3 tipus de cèl·lules receptores que combinen les seves respostes per donar la sensació d'un color determinat. A partir de l'espectre de la llum (és a dir, la barreja de les diferents longituds d'ona de la llum) que reben els nostres ulls podem definir físicament quin és el color que veurà el nostre cervell.

A partir de dades d’espectroscòpia es va desenvolupar una metodologia per a mesurar de manera objectiva l’evolució del color d'aliments líquids al llarg del temps i poder-ne conèixer la seva vida útil. Hi ha una relació complexa entre la reflectància, la transmitància de la llum d’un aliment i la sensació fisiològica que produeix a la retina dels humans. Poder mesurar el color és el primer pas per a garantir l’homogeneïtat del producte. Un producte homogeni al llarg del temps genera una sensació de qualitat al consumidor.