Serveis

Cada client té necessitats diferents i MINTRADA s'encarrega de trobar l'opció més convenient per a cadascun d'ells. Hi ha problemes que es resolen ràpidament i d'altres que requereixen una reflexió més profunda. Hi ha situacions que són puntuals i n'hi ha d'altres que apareixen freqüentment. Cada circumstància té una solució adequada. 

MINTRADA disposa de múltiples solucions per cobrir les necessitats del client. Aquestes solucions s'ofereixen en diverses MODALITATS.


consulta  Consulta  
  Dubtes, aspectes tècnics, qüestions puntuals, preguntes sobre anàlisis de dades o eines matemàtiques.
 

 

 

 

 

exempleinforme  Informe   
  Anàlisi de les dades del client. Es realitza un informe al client amb les dades tractades i les conclusions de l’anàlisi.
 

 

 

 

 

Protocol2  Protocol
  Generació de protocols d’anàlisi. Es fa un estudi de la metodologia d’anàlisi per a que el client pugui aplicar-la en les seves dades en el futur.
 

 

 

 

 

software   Software
  Programació de Software. A més de generar la metodologia, també es programa el software (sobre la plataforma que desitgi el client: C, java, html) per tal d'automatitzar l’anàlisi de dades.
 

 

 

 

 

model   Model   Creació de models matemàtics. Els models permeten simular situacions a partir d’unes condicions. Això genera una projecció de la realitat sense assumir riscos. S’entrega al client un model matemàtic, juntament amb el software que permet realitzar les projeccions.

 


 

 A més, nom també ofereix:

    • Solucions tècniques per a la recollida i adquisició de dades (què cal mesurar i com fer-ho).
    • Formació en l’ús d’instrumentació tècnica i científica (manuals d’instruccions a mida, recopilació de FAQs).
    • Supervisió i consulta científica (lectura crítica i anàlisi lògic de conclusions).
    • Simplificació de càlculs rutinaris i repetitius (per a alliberar temps).

 

Solucions »  Contacteu »